Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 28/7/2015

Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 28/7/2015. Tiến độ đóng 20% giá trị căn hộ.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B- Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Tổng thành tiền Tiến độ
HH2B  2 2 -------  15 180 #VALUE! 20%
HH2B  4 2 76.27 15 175 1353.3715 20%
HH2B  5 2 76.27 15.5 180 1397.65055 20%
HH2B  6 2 76.27 15.5 160 1377.65055 20%
HH2B  8 2 76.27 15.5 165 1382.65055 20%
HH2B  10 2 76.27 15.5 155 1372.65055 20%
HH2B  11 2 76.27 15.5 180 1397.65055 20%
HH2B  12A  2 76.27 15 135 1313.3715 20%
HH2B  16 2 76.27 15.5 165 1382.65055 20%
HH2B  18 2 76.27 15 175 1353.3715 20%
HH2B  22 2 76.27 14.5 200 1339.09245 20%
HH2B  26 2 76.27 14.5 190 1329.09245 20%
HH2B  27 2 76.27 14.5 200 1339.09245 20%
HH2B  28 2 76.27 14.5 180 1319.09245 20%
HH2B  31 2 76.27 14 160 1259.8134 20%
HH2B  33 2 76.27 14 165 1264.8134 20%
HH2B  34 2 76.27 14 165 1264.8134 20%
HH2B  35 2 76.27 14 155 1254.8134 20%
HH2B  37 2 76.27 13.5 150 1210.53435 20%
HH2B  40 2 76.27 13.5 TT  #VALUE! 20%
                     
HH2B  3 4 67.04 15 150 1155.6 20%
HH2B  4 4 67.04 15 165 1170.6 20%
HH2B  11 4 67.04 15.5 175 1214.12 20%
HH2B  14 4 67.04 15.5 150 1189.12  
HH2B  15 4 67.04 15.5 155 1194.12 20%
HH2B  16 4 67.04 15.5 160 1199.12 20%
HH2B  19 4 67.04 15 180 1185.6 20%
HH2B  23 4 67.04 14.5 175 1147.08 20%
HH2B  28 4 67.04 14.5 160 1132.08 20%
HH2B  29 4 67.04 14 180 1118.56 20%
HH2B  36 4 67.04 13.5 155 1060.04 20%
HH2B  37 4 67.04 13.5 150 1055.04 20%
                     
HH2B  2 6 -----  15 175 #VALUE! 20%
HH2B  8 6 65.52 15.5 160 1175.56 20%
HH2B  10 6 65.52 15.5 180 1195.56 20%
HH2B  14 6 65.52 15.5 150 1165.56 20%
HH2B  16 6 65.52 15.5 160 1175.56 20%
HH2B  22 6 65.52 14.5 180 1130.04 20%
HH2B  28 6 65.52 14.5 170 1120.04 20%
HH2B  29 6 65.52 14 175 1092.28  
HH2B  37 6 65.52 13.5 140 1024.52 20%
HH2B  40 6 65.52 13.5 100 984.52 20%
                     
HH2B  2 8 -----  15 175 #VALUE! 20%
HH2B  5 8 65.52 15.5 165 1180.56 20%
HH2B  11 8 65.52 15.5 170 1185.56 20%
HH2B  12A  8 65.52 15 170 1152.8 20%
HH2B  14 8 65.52 15.5 175 1190.56 20%
HH2B  16 8 65.52 15.5 160 1175.56 20%
HH2B  22 8 65.52 14.5 180 1130.04 20%
HH2B  27 8 65.52 14.5 170 1120.04 20%
HH2B  40 8 65.52 13.5 105 989.52 20%
            15       
HH2B  2 10 67.04 15 190 1195.6 20%
HH2B  4 10 67.04 15 185 1190.6  
HH2B  5 10 67.04 15.5 185 1224.12 20%
HH2B  10 10 67.04 15.5 185 1224.12 20%
HH2B  11 10 67.04 15.5 185 1224.12 20%
HH2B  12 10 67.04 15.5 195 1234.12 20%
HH2B  14 10 67.04 15.5 190 1229.12 20%
HH2B  15 10 67.04 15.5 185 1224.12 20%
HH2B  19 10 67.04 15 215 1220.6 20%
HH2B  23 10 67.04 14.5 210 1182.08 20%
HH2B  26 10 67.04 14.5 205 1177.08 20%
HH2B  30 10 67.04 14 205 1143.56 20%
HH2B  38 10 67.04 13.5 185 1090.04 20%
            15       
HH2B  4 12 76.27 15 265 1443.3715 20%
HH2B  8 12 76.27 15.5 290 1507.65055 20%
HH2B  10 12 76.27 15.5 285 1502.65055  
HH2B  11 12 76.27 15.5 280 1497.65055 20%
HH2B  14 12 76.27 15.5 280 1497.65055 20%
HH2B  19 12 76.27 15 290 1468.3715 20%
HH2B  23 12 76.27 14.5 315 1454.09245 20%
HH2B  25 12 76.27 14.5 280 1419.09245 20%
HH2B  27 12 76.27 14.5 290 1429.09245 20%
HH2B  29 12 76.27 14 285 1384.8134 20%
HH2B  30 12 76.27 14 320 1419.8134 20%
HH2B  31 12 76.27 14 285 1384.8134 20%
HH2B  34 12 76.27 14 275 1374.8134 20%
HH2B  35 12 76.27 14 275 1374.8134 20%
HH2B  36 12 76.27 13.5 280 1340.53435 20%
HH2B  38 12 76.27 13.5 220 1280.53435  
HH2B  39 12 76.27 13.5 215 1275.53435 20%
            15      20%
HH2B  2 14 55.59 15 255 1088.85 20%
HH2B  27 14 55.59 14.5 275 1081.055 20%
HH2B  32 14 55.59 14 270 1048.26 20%
HH2B  34 14 55.59 14 260 1038.26 20%
HH2B  36 14 55.59 13.5 260 1010.465 20%
HH2B  38 14 55.59 13.5 250 1000.465 20%
HH2B  39 14 55.59 13.5 235 985.465 20%
            15      20%
HH2B  4 16 ---  15 130 #VALUE! 20%
HH2B  12 16 45.48 15.5 145 849.94 20%
HH2B  14 16 45.48 15.5 130 834.94 20%
HH2B  17 16 45.48 15 145 827.2 20%
HH2B  19 16 45.48 15 130 812.2 20%
HH2B  21 16 45.48 14.5 140 799.46 20%
HH2B  25 16 45.48 14.5 130 789.46 20%
HH2B  27 16 45.48 14.5 130 789.46  
HH2B  29 16 45.48 14 135 771.72 20%
            15      20%
HH2B  4 18 -----  15 130 #VALUE! 20%
HH2B  7 18 45.48 15.5 120 824.94 20%
HH2B  9 18 45.48 15.5 135 839.94 20%
HH2B  10 18 45.48 15.5 140 844.94 20%
HH2B  12 18 45.48 15.5 135 839.94 20%
HH2B  12A  18 45.48 15 135 817.2 20%
HH2B  14 18 45.48 15.5 130 834.94 20%
HH2B  16 18 45.48 15.5 135 839.94  
HH2B  21 18 45.48 14.5 140 799.46 20%
HH2B  22 18 45.48 14.5 135 794.46 20%
HH2B  23 18 45.48 14.5 130 789.46 20%
HH2B  27 18 45.48 14.5 130 789.46 20%
HH2B  28 18 45.48 14.5 130 789.46 20%
HH2B  29 18 45.48 14 140 776.72 20%
HH2B  32 18 45.48 14 130 766.72 20%
HH2B  37 18 45.48 13.5 135 748.98 20%
                     
HH2B  12 20 55.59 15.5 280 1141.645 20%
HH2B  12A  20 55.59 15 280 1113.85 20%
HH2B  33 20 55.59 14 285 1063.26 20%
HH2B  39 20 55.59 13.5 250 1000.465 20%
                     
HH2B  3 22 76.27 15 TT  #VALUE! 20%
HH2B  7 22 76.27 15.5 410 1627.65055 20%
HH2B  19 22 76.27 15 TT  #VALUE! 20%
HH2B  22 22 76.27 14.5 TT  #VALUE! 20%
HH2B  32 22 76.27 14 420 1519.8134 20%
HH2B  36 22 76.27 13.5 360 1420.53435 20%
HH2B  40 22 76.27 13.5 300 1360.53435  
                     
HH2B  3 24 67.04 15 240 1245.6 20%
HH2B  4 24 67.04 15 240 1245.6  
HH2B  8 24 67.04 15.5 245 1284.12 20%
HH2B  12A  24 67.04 15 245 1250.6 20%
HH2B  19 24 67.04 15 260 1265.6 20%
HH2B  28 24 67.04 14.5 255 1227.08 20%
HH2B  32 24 67.04 14 240 1178.56 20%
HH2B  36 24 67.04 13.5 270 1175.04 20%
HH2B  40 24 67.04 13.5 170 1075.04 20%
                     
HH2B  7 26 65.52 15.5 220 1235.56 20%
HH2B  10 26 65.52 15.5 240 1255.56 20%
HH2B  12A  26 65.52 15 240 1222.8 20%
HH2B  12 26 65.52 15.5 250 1265.56 20%
HH2B  17 26 65.52 15 240 1222.8  
HH2B  19 26 65.52 15 250 1232.8 20%
HH2B  28 26 65.52 14.5 260 1210.04 20%
HH2B  31 26 65.52 14 240 1157.28 20%
HH2B  33 26 65.52 14 230 1147.28 20%
HH2B  40 26 65.52 13.5 155 1039.52 20%
            15       
HH2B  5 28 --------  15.5 235 #VALUE! 20%
HH2B  11 28 65.52 15.5 250 1265.56 20%
HH2B  14 28 65.52 15.5 245 1260.56 20%
HH2B  15 28 65.52 15.5 250 1265.56  
HH2B  17 28 65.52 15 240 1222.8 20%
HH2B  27 28 65.52 14.5 235 1185.04 20%
HH2B  35 28 65.52 14 220 1137.28 20%
HH2B  36 28 65.52 13.5 260 1144.52 20%
HH2B  40 28 65.52 13.5 155 1039.52 20%
                     
HH2B  12A  30 67.04 15 245 1250.6 20%
HH2B  14 30 67.04 15.5 250 1289.12 20%
HH2B  15 30 67.04 15.5 260 1299.12 20%
HH2B  19 30 67.04 15 270 1275.6 20%
HH2B  25 30 67.04 14.5 260 1232.08 20%
HH2B  28 30 67.04 14.5 240 1212.08  
HH2B  36 30 67.04 13.5 250 1155.04 20%
HH2B  39 30 67.04 13.5 170 1075.04 20%
HH2B  40 30 67.04 13.5 170 1075.04 20%
                     
HH2B  3 32 ------  15 235 #VALUE! 20%
HH2B  5 32 76.27 15.5 270 1487.65055 20%
HH2B  11 32 76.27 15.5 295 1512.65055 20%
HH2B  17 32 76.27 15 290 1468.3715 20%
HH2B  18 32 76.27 15 285 1463.3715  
HH2B  19 32 76.27 15 280 1458.3715 20%
HH2B  24 32 76.27 14.5 260 1399.09245 20%
HH2B  26 32 76.27 14.5 300 1439.09245 20%
HH2B  29 32 76.27 14 290 1389.8134 20%
HH2B  34 32 76.27 14 305 1404.8134 20%
HH2B  35 32 76.27 14 275 1374.8134 20%
HH2B  36 32 76.27 13.5 260 1320.53435 20%
HH2B  40 32 76.27 13.5 TT  #VALUE! 20%
                     
HH2B  5 34 -------  15.5 165 #VALUE!  
HH2B  6 34 55.59 15.5 190 1051.645 20%
HH2B  10 34 55.59 15.5 195 1056.645 20%
HH2B  11 34 55.59 15.5 200 1061.645 20%
HH2B  14 34 55.59 15.5 190 1051.645 20%
HH2B  15 34 55.59 15.5 185 1046.645 20%
HH2B  16 34 55.59 15.5 195 1056.645 20%
HH2B  22 34 55.59 14.5 225 1031.055 20%
HH2B  23 34 55.59 14.5 200 1006.055 20%
HH2B  25 34 55.59 14.5 200 1006.055 20%
HH2B  33 34 55.59 14 195 973.26 20%
HH2B  38 34 55.59 13.5 195 945.465 20%
HH2B  39 34 55.59 13.5 175 925.465 20%
HH2B  40 34 55.59 13.5 160 910.465 20%
                     
HH2B  5 36 ------  15.5 95 #VALUE!  
HH2B  7 36 47.62 15.5 90 828.11 20%
HH2B  12 36 47.62 15.5 105 843.11 20%
HH2B  16 36 47.62 15.5 95 833.11 20%
HH2B  19 36 47.62 15 105 819.3 20%
HH2B  21 36 47.62 14.5 115 805.49 20%
HH2B  22 36 47.62 14.5 115 805.49 20%
HH2B  25 36 47.62 14.5 110 800.49 20%
HH2B  28 36 47.62 14.5 115 805.49 20%
HH2B  33 36 47.62 14 115 781.68 20%
HH2B  39 36 47.62 13.5 95 737.87 20%
HH2B  40 36 47.62 13.5 85 727.87 20%
                     
HH2B  5 38 45.84 15.5 110 820.52 20%
HH2B  7 38 45.84 15.5 85 795.52 20%
HH2B  10 38 45.84 15.5 120 830.52 20%
HH2B  11 38 45.84 15.5 120 830.52 20%
HH2B  14 38 45.84 15.5 100 810.52  
HH2B  16 38 45.84 15.5 95 805.52 20%
HH2B  17 38 45.84 15 105 792.6 20%
HH2B  20 38 45.84 15 90 777.6 20%
HH2B  22 38 45.84 14.5 115 779.68 20%
HH2B  23 38 45.84 14.5 115 779.68 20%
HH2B  25 38 45.84 14.5 115 779.68 20%
HH2B  26 38 45.84 14.5 100 764.68 20%
HH2B  34 38 45.84 14 105 746.76 20%
HH2B  39 38 45.84 13.5 85 703.84 20%
HH2B  40 38 45.84 13.5 85 703.84 20%
                     
HH2B  4 40 55.59 15 190 1023.85 20%
HH2B  5 40 55.59 15.5 180 1041.645 20%
HH2B  10 40 55.59 15.5 195 1056.645  
HH2B  14 40 55.59 15.5 190 1051.645 20%
HH2B  15 40 55.59 15.5 200 1061.645 20%
HH2B  16 40 55.59 15.5 195 1056.645 20%
HH2B  17 40 55.59 15 215 1048.85 20%
HH2B  21 40 55.59 14.5 210 1016.055 20%
HH2B  23 40 55.59 14.5 210 1016.055 20%
HH2B  24 40 55.59 14.5 215 1021.055 20%
HH2B  27 40 55.59 14.5 195 1001.055 20%
HH2B  28 40 55.59 14.5 200 1006.055 20%
HH2B  30 40 55.59 14 235 1013.26 20%
HH2B  32 40 55.59 14 200 978.26 20%
HH2B  34 40 55.59 14 200 978.26 20%
HH2B  35 40 55.59 14 190 968.26 20%
HH2B  36 40 55.59 13.5 215 965.465 20%
HH2B  37 40 55.59 13.5 210 960.465 20%
HH2B  38 40 55.59 13.5 195 945.465 20%
HH2B  39 40 55.59 13.5 175 925.465 20%
HH2B  40 40 55.59 13.5 160 910.465 20%

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Chuyên Mua - Bán căn hộ Chung cư VP, HH Linh Đàm. Hỗ trợ thủ tục pháp lỹ! 0 (m2) Thỏa thuận 28/02/2019 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 18138
Lượng truy cập: 54702299
ĐẦU TRANG